برچسب: كتا، كتابخانه، كتابفروشی، Book Crossing ، كتابخوانی؛ مهارت های یادگیری، لابی هتل، سینما،كتاب در گردش، روزنامه شرق، شهر كتاب

0

کتابت را جا بگذار

جا گذاشتن کتاب در مکان‌های عمومی رقتاری است که اکنون در ایتالیا و فرانسه هم رو به فزونی گذاشته. کسی که کتابش را در مکانی عمومی رها می‌کند، هویت خود را آشکار نمی‌کند و...