برچسب: مبارزه با استعمال دخانیات، كنوانسوین جهانی مبارزه با دخانیات، قانون جامع كنترل و مبارزه ملی با دخانیات، وزیر بهداشت و دخانیات،

0

دستیابی به رتبه اول منطقه در مصرف دخانیات

ستاد کشوری کنترل و مبارزه با دخانیات عملا به ستادی غیرفعال و خنثی تبدیل شده که مصوبات چشمگیری در مقابله با دخانیات نداشته است. ایران در سال ۱۳۸۴ به کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات پیوست...