برچسب: مجتبی کاشانی

0

باورهای زنگ زده ،اندیشه های منجمد

در کدام قرن زندگی می کنیم -در کدام قرن فکر می کنیم بحثی پیرامون فرهنگ و توسعه در سازمان و جامعه زیر باران بیا قدم بزنیم حرف نشنیده ای به هم بزنیم نوبگوییم و...