برچسب: مشارکت،‌اخلاق، قانون،‌مناقشه منافع

0

مناقشه منافع

مناقشه منافع Conflict of Interest منبع: مدرسه پرتو یکی از موضوعات بسیار مهم در موفقیت یک سازمان خدمات اجتماعی در نظر گرفتن و طراحی یک سیاست مناقشه منافع است. در واقع سازمان خدمات اجتماعی...