برچسب: مشکلا چشم

0

مشکلات چشم ناشی از کار با کامپیوتر

CVS چیست؟   CVSمجموعه ای از علائم چشمی و بینایی است که بر اثر کار با کامپیوتر ایجاد می شوند. تقریبا 4/3 کسانیکه زیاد با کامپیوتر کار می کنند گرفتار این علائم هستند. به...