برچسب: مضرات الكل، الكلیسمف‌هرویین ، مواد مخدر ، اعتیاد ، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کمیته علمی مستقل داروهای بریتانیا، مصرف الكل و تنباكو، سرطان ریه، سرطان، رویترز، حشیش،

0

الکل از هرویین بدتر است

کمیته علمی مستقل داروهای بریتانیا (ISCD) هفته گذشته با اعلام نتایج آخرین بررسی‌های خود بار دیگر باورهای رایج در مورد انواع گوناگون موادمخدر را به چالش کشید. در نتایج این بررسی آمده که حتی...