برچسب: مهارت های بعد ا زازدواج

0

آزمون عشقی اشترنبرگ

نمره عشق شما چند است؟ به نظر اشترنبرگ عشق مثل یک مثلث است و بهترین عشق به مثلث متساوی‌الاضلاع شباهت دارد. عشق سه عنصر دارد: صمیمیت، هوس و تعهد. عشق زمانی بهترین حالت را...