برچسب: نه گفتن

0

چطور به روابط نامشروع ˝ نه ˝ بگویید ؟! ( این مقاله فقط یک مثال است)

شاید یکی از پررنگ ترین دغدغه های دخترانی که به نیت ازدواج با کسی آشنا می شوند، این باشد که… حد و مرز روابط را چطور تعیین کنند؟ وقتی طرف مقابلشان تو زرد از...