برچسب: نوشابه و بیماری قند، دیابلت، زخم معده و نوشابه، خشم و نوشابه، اختلال در رفتارهای اجتماعی، دوران نوجوانی،

0

رابطه کوکاکولا با کتک‌کاری

نوجوانانی که زیاد کوکاکولا می‌نوشند بیشتر از همسن‌و‌سالان خود به درگیری فیزیکی علاقه دارند. اما مشخص نیست که نوجوانان خشن بیشتر کوکاکولا می‌نوشند یا آنهایی که بیشتر کوکاکولا می‌نوشند رفتار خشنی پیدا می‌کنند.  خشونت...