برچسب: هرویین شیرین

0

هیولایی به نام قند!

براساس بررسی‌های انجام شده، قند عامل تضعیف سیستم دفاعی بدن در برابر بیشتر بیماری‌ها است به طوری که پس از هر نوبت مصرف یک خوردنی شیرین، سیستم ایمنی بدن تا 75 درصد کارآیی خود...