برچسب: پدرام موسوی

0

روز جهانی داوطلبان

روز جهانی داوطلبان هر ساله در تاریخ  5 دسامبر مطابق 14 آذر در همه کشور های جهان برگزار شده و به طور قانونی توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود. در این روز...