برچسب: پریود،آندرومتریوز،‌دردقاعادگی، درمان

0

زمانی که درد پریود غیر قابل تحمل می‌شود

بسیاری از خانم‌ها به طور مداوم از درد پریود رنج می‌برند اما در برخی این درد غیر قابل تحمل می‌شود. بسیاری از این افراد نمی‌دانند که دچار بیماری اندومتریوز هستند. اندومتریوز چیست؟ از هر...