برچسب: پزشکان داوطلب

0

دنداپزشک برزیلی

در حالیکه دندانپزشکان برزیلی برای گرفتن مدرک از موسسه «دندانپزشکان نیکوکار»، در جهت پیشنهاد پرداخت کمتر برای بیماران جوان با هم رقابت میکردند، فابیو تلاش کرد با ایده جدید پرداخت هزینه دندانپزشکی به صورت...