برچسب: پیمان نامه حقوق کودکان

0

در بیست و چهارمین سالگرد تصویب پیمان نامه حقوق کودک

امروز ۲۹ آبان برابر با بیست و چهارمین سال تصویب پیمان نامه حقوق کودک است. یونیسف به این مناسبت بار دیگر با شدت هر چه بیشتر خواستار توجه به میلیون ها کودکی شد که...