برچسب: کارآٰفرینی اجتماعیٰ

0

استاندارد و مسئولیت اجتماعی

مسئولیت اجتماعی،گروهی از تعهدات است که فرد و یا سازمان در عملکرد خود مجبور به عمل در جهت آن تعهدات و حمایت ها و بالا بردن آن می باشد. یک فرد و یا سازمان...