برچسب: کتابخانه های روستایی

0

ظرایف کار کردن در محیط روستایی

قباد یاری نویسنده وبلاگ ده و دهیاری است که در مورد تجربیات خود در زمینه فعالیت های اجتماعی٬ اقتصادی و فرهنگی در روستای تاج آباد ( رسول آباد ) سفلی می نویسد. او برای...