برچسب: کن بلانچارد،‌مدیریت،‌گفتار، اندیشه ها

0

اندیشه های کن بلانچارد

کن بلانچارد (KEN BLANCHARD ) اندیشمند بزرگ حوزه مدیریت‌، مقاطع مختلف دانشگاهی را تا دکترا در رشته های حکومت و فلسفه، جامعه شناسی، آموزش و رهبری در دانشگاه کرنل طی کرد. او هم اکنون...