برچسب: کودکان خیابانی

0

مردم نسبت به دیدن کودکان کار بی‌تفاوت شده‌اند

کودکان کار به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ براساس نگاه تحقیرشده‌ای که به توجه خاصی روی کودکان کار در خیابان منتهی شده، حداقل می‌توان کودکان کار را به دو دسته بزرگ تقسیم کرد؛ کودکانی که...