اشتغال زنان نقش مثبتی در روابط عاطفی همسران دارد

“احمد پدرام” در گفت‌وگو با ایسنا، منطقه اصفهان، با اشاره به نقش مثبت زنان شاغل در جامعه، اظهار کرد: بسیاری از مردان از اشتغال زنان و همراهی مالی آنها در زندگی مشترک احساس رضایت می‌کنند.

این روانشناس بالینی و سلامت با اشاره به این‌که زنان خانه دار را نیز باید شاغل دانست، افزود: زنان خانه‌دار با مدیریت قوی می‌توانند نقش تاثیرگذاری را در اقتصاد خانواده داشته باشند و خانه‌داری مانعی برای پیشرفت محسوب نمی‌شود.

پدارم با بیان این که زنان شاغل در مدیریت زمان توانا هستند، ادامه داد: زنان شاغل فرزندانی خودکفا و مستقل تربیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: اشتغال زنان شرایط ازدواج بهتر با ضریب اطمینان بیشتر را مهیا می‌کند چرا که اشتغال می‌تواند فرصتی برای شناخت مردان و زنان پیش از ازدواج فراهم آورد.

دیدگاهتان را بنویسید