به کودکان دشنام ندهیم

اکنون دیگر تنبیه بدنی کودکان در بسیاری از جوامع ناپسند است و تذکر کلامی جایگزین آن شده است.

اما پژوهشی جدید نشان می دهد که اگر تذکرهای کلامی با فریاد و توهین همراه باشد می تواند به اندازه تنبیه بدنی به کودک آسیب بزند. این پژوهش که در دانشگاه پیتسبورگ انجام گرفته و در نشریه Child Development منتشر شده نشان می دهد کودکانی که پیوسته بر سرشان فریاد کشیده و با الفاظی مانند “تنبل” خوانده شده و دشنام داده می شوند به شدت آسیب می بینند حتی اگر در مواقع دیگر رابطه ی گرمی با والدینشان داشته باشد. تاثیر کلام منفی مانند تنبیه فیزیکی قابل مشاهده نیست و بیشتر سبب به وجود آمدن مشکلات احساسی و رفتاری می شود.

در این پژوهش کودکانی که در معرض انتقادهای سخت کلامی قرار گرفته بودند نسبت به دیگر کودکان مشکلات رفتاری بیشتر از خود نشان دادند. این کودکان با والدین و هم سن سالانشان ناسازگارتر بودند، در مدرسه ضعیف تر عمل کردند و افسرده تر بودند. جالب این است که این نشانه ها در کودکانی نیز دیده می شود که تنبیه بدنی می شوند.

این پژوهش بر روی نوجوانان ۱۳ -۱۴ ساله انجام گرفت اما نتایج درباره ی کودکان کوچکتر نیز صدق می کند. این پژوهش نشان داد که فریاد کشیدن و توهین کردن سبب می شود کودک تصویری خوبی از خود نداشته باشد و احساس ناتوانی و نالایقی کند. 

منبع: 

http://communities.washingtontimes.com

1$s نظر در مورد «2$s»

دیدگاهتان را بنویسید