معرفی کتاب در زمینه نوجوانان

۱٫       مجموعه ارتباط بین دو نسل (مجموعه ۱۰ جلدی در زمینه تربیت نوجوانان)، موسسه مادران امروز

۲٫       پرورش هوش هیجانی نوجوانان ( فرزند پروری با محبت ، خنده و محدودیت ها) ، ترجمه فیروزه کاوسی، انشارات رشد

۳٫       پدر، مادر، نوجوانان ، ترجمه مهدی قراچه داغی، انتشارات پیک بهار

۴٫       هفت عادت نوجوانان موفق، ترجمه مهدی قراچه داغی،انتشارات پیک بهار

۵٫   ۴۰ آزمون برای شناخت خود ، جونی کینجر، ترجمه حمید رضا بلوچ ،‌ شرکت انتشارات فنی ایران

۶٫   ۴۰ آزمون برای شناخت دیگران ، جونی کینجر، ترجمه حمید رضا بلوچ،‌شرکت انتشارت فنی ایران

دیدگاهتان را بنویسید