معرفی کتاب در زمینه عوارض و روش های ترک سیگار

۱٫       سیگار نه ، ترجمه مینا اخباری آزاد، نشر پیدایش

۲٫       آموزش ترک سیگار ، ترجمه شهلا یاسایی، انتشارات رشد

۳٫       راهنمای کامل ترک سیگار ، ترجمه دکتر طارمی و مریم اطاری، نشر انتشارات کتابدرمانی

۴٫       آخرین روش علمی ترک سیگار ، اثر دکتر پرخیده حسنی، نشر پرشکوه

۵٫       سیگار، سکته و سرطان،دکتر لطفعلی پور کاظمی،‌انشارات ناهید

۶٫       سرانجام سیگار را ترک کردم ،ترجمه زهرا رضا، نشر پریمان

۷٫       دانستنی های سیگار ، مرکز آموزشی پژوهشی درمان سل و بیماری های ریوی

۸٫       هفت گام برای ترک سیگار ، حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۹٫       دانستنی های سیگار ، مرکز آموزشی، پژوهشی درمانی سل و بیماری های ریوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

۱۰٫   سیگار ممنوع، ترجمه، یاسمن علوی،انتشارات محراب قلم

دیدگاهتان را بنویسید