خصوصیت های یک فعالیت داوطلبانه

خصوصیات یک داوطلب:

– باید اول خودش را بشناسد
– باید عاشق باشد
– باید پای همه چیز به ایستد
– باید جامعه اش را خوب بشناسد
– باید درد مردمش را بداند
– باید روحی بزرگ داشته باشد
– باید آینه تمام نمای جامعه خود باشد
– باید مفهوم داوطلب بودن را فرای معیارهای انسانی بررسی کند
– هرگز خود را جدای از مردم جامعه فرض نکند
– هرگز از بالا به مردم جامعه‌‌اش نگاه نکند

– هرگز در ارائه خدمات خود به افراد نیازمند فخرفروشی، بی‌اعتنایی، منت‌گذاری نداشته باشه

 خصوصیات یک فعالیت داوطلبانه :

– فعالیت‌های داوطلبانه بیش از هر چیز به مدیریت و سازماندهی نیازمند است
– همیشه باید افرادی باشند که بر فعالیت‌های داوطلبانه نظارت داشته باشند
– فعالیت‌های داوطلبانه باید در یک جهت و هماهنگ انجام شود
– برای انجام یک فعالیت داوطلبانه مطلوب و موفق باید بیانیه ماموریت، چشم‌انداز، برنامه و هدف مشخص داشت باشد
– برای تحقق یک فعالیت داوطلبانه موفق شفافیت و اطلاع‌رسانی نباید فراموش شود
– برای یک فعالیت داوطلبانه اشتراک و استفاده عادلانه از منابع موجود در بین ذی‌ربطان و دست‌اندکاران نباید فراموش شود
– برای رسیدن به نتیجه مطلوب در فعالیت‌های داوطلبانه وجود مکانیزم و استانداردهایی برای پایش و ارزشیابی و ارزیابی مستمر این فعالیت‌ها لازم است

– فعالیت‌های داوطلبانه نیاز به بستری مناسبی از امکانات و شرایط و دیدگاه‌ها دارد

نکات مهم در خصوص داوطلب و فعالیت داوطلبانه:

– فعالیت داوطلبانه گستره وسیعی دارد
– حوزه فعالیت‌های اجتماعی، یکی از حوزه‌هایی است که می‌توان در آن اقدام به فعالیت داوطلبانه نمود
– شاید مردم به داوطلب و فعالیت داوطلبانه او نیازی نداشته باشند
– امکان دارد افرادی باشند که به داوطلب بودن نیازمند هستند
– فعالیت‌های داوطلبانه باید مدیریت بشه تا به هدف برسه
– در صورت نبود مدیریت و نظارت عالیه بر فعالیت‌های داوطلبانه امکان دارد در مواقعی این فعالیت‌ها به صورت متضاد و متقابل عمل کنند
– داوطلب‌ها از نظر تعداد زیاد هستند ولی آنقدر که تلاش میکنند نتیجه نمیگیرند
– تنها تفاوت در فعالیت یک داوطلب و یک فرد موظف علاقه و انگیزه ایشان است
– بهتر است در یک فعالیت داوطلبانه همه همراهان دارای یک افق دید و نگرش کلی نسبت به فعالیت خود باشند
– دیدن یک خروجی و نتیجه ملموس برای همه شرکت‌کنندگان در فعالیت‌های داوطلبانه با هدف پایداری انگیزه و ادامه این‌گونه فعالیت‌ها لازم است.
– یک داوطلب هرگز نباید کاری را که خودش می‌خواهد بدون توجه به جمع، جامعه و اهداف آن انجام دهد
– فعالیت دواطلبانه همراه با مردم معنی پیدا می کند و نمی‌توان فقط با صحبت کردن از داوطلب و فعالیت داوطلبانه ادعای شناخت و ارائه نظر و راهکار نمود

 

دیدگاهتان را بنویسید