درخواست مردم جهان برای عدالت، منزلت، برابری، مشارکت

تهران ۱۹ آذر ۱۳۹۰ (مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد) – دبیر کل سازمان ملل متحد در پیامی به مناسبت روز حقوق بشر ۱۰ دسامبر ۲۰۱۱ برابر با ۱۹ آذر ماه جاری ضمن تاکید بر اهمیت حقوق بشر گفت امسال مردم در سراسر جهان برای در خواست عدالت، منزلت، برابری، مشارکت یعنی حقوقی که در بطن اعلامیه جهانی حقوق بشر نهفته است بسیج شداند.
متن کامل پیام بان کی مون به شرح زیر است:
حقوق بشر بدون هیچ استثنایی به همه ما تعلق دارد. اما حقوق بشرفقط کلماتی بر روی صفحاتی که دهه ها از عمر آنان می گذرد بیش نیست جز اینکه این حقوق را بشناسیم، بخواهیم به آن ها احترام گذاشته شود همچنین بخواهیم حقوق بشر ما و سایرین رعایت گردد و بکار برده شوند.
به همین دلیل است که در روز حقوق بشر ما بیش از جشن گرفتن تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۹۸۴ فعالیت می نماییم – ما ارتباط دیرپای آن را با زمان حال حاضر مورد تایید قرار می دهیم.
اهمیت حقوق بشر بارها و بار ها امسال مورد تاکید قرار گرفت. مردم در سراسر جهان برای در خواست عدالت، منزلت، برابری، مشارکت یعنی حقوقی که در بطن اعلامیه جهانی حقوق بشر نهفته است، بسیج شداند.
بر خلاف خشونت و سرکوب فزاینده، بسیاری از این معترضین صلح جو از خود استقامت نشان داده اند. در بعضی از کشورها مبارزات ادامه دارد، در بعضی از دیگرکشورها امتیاز های مهمی به دست آمده یا حکام مستبد سرنگون شده اند در حالیکه اراده مردم پیروز گردیده است.
بسیار از از مردمی که خواستار آمال به حق خود هستند ار طریق رسانه های اجتماعی به هم مرتبط شدند. روزهای از دست رفته زمانی است که دولت ها بتوانند به طور کامل جریان اطلاعات را کنترل نمایند. امروز دولت ها با وجود تعهد موجود برای احترام به آزادی تجمع و بیان نباید مانع دسترسی به اینترنت و گونه های مختلف رسانه ها به عنوان راهی برای جلو گیری از انتقاد  و مباحث عمومی، شوند.
ما می دانیم هنوز در جهان سرکوب فراوان و گریز ار مجازات زیاد  وجود دارد همچنین هنوز بسیاری از مردم هستند که حقوق آنان تحقق نمی یابد.
اما در پایان این سال استثنایی برای حقوق بشر، اجازه دهید از دستاورد ها در ۲۰۱۱ نیرو بگیریم که شامل به حرکت در آمدن انتقال قدرت جدید، برداشتن گام های نوین به سوی تضمین برای پاسخگویی نسبت به جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت، همچنین ارائه آگاهی های نوین و در حال گسترش در مورد خود حقوق بشرمی شود.
همنگونه که به چالش های پیش رو می نگریم، اجازه دهید ازنمونه های فعالان حقوق بشرو توان جاودانه اعلامیه حقوق بشرالهام بگیریم تا بیشترین تلاش خود را بکار گیریم برای ارتقای ایده آل ها و آمالی که سخنگوی هر فرهنگ و هر فرد هستند.

دیدگاهتان را بنویسید