رابطه کوکاکولا با کتک‌کاری

نوجوانانی که زیاد کوکاکولا می‌نوشند بیشتر از همسن‌و‌سالان خود به درگیری فیزیکی علاقه دارند. اما مشخص نیست که نوجوانان خشن بیشتر کوکاکولا می‌نوشند یا آنهایی که بیشتر کوکاکولا می‌نوشند رفتار خشنی پیدا می‌کنند. 
خشونت و نوشیدن نوشابه گازدار و شیرین کوکاکولا بی‌تردید با هم رابطه‌ دارند. تحقیق تاز‌ه ‌گروهی از دانشمندان آمریکایی حاکی از آن است که نوجوانانی که زیاد کوکاکولا می‌نوشند بیشتر درگیر برخوردهای فیزیکی می‌شوند و در مجموع رفتار خشن‌تری در مقایسه با همسالان خود دارند.

تمایل به خشونت بیشتر حتی در روابط احساسی

نتیجه این تحقیق سه‌شنبه (۱۷ آبان/ ۸ نوامبر) توسط خبرگزاری فرانسه منتشر شده است. بر اساس این پژوهش، نوجوانان منطقه مرکزی شهر بوستون آمریکا که بیش از ۵ بطری کوکاکولا در طول هفته می‌نوشیدند، ۹ تا ۱۵ درصد بیشتر از همسالان خود که کمتر اهل نوشیدن کوکاکولا هستند، درگیر برخوردهای‌ خشونت‌بار می‌شدند.

نوشیدنی‌های گازدار و شیرین میان نوجوانان محبوب هستندالبته پژوهشگران آمریکایی معتقدند که نتیجه این تحقیق باید با دقت بیشتری بررسی شود تا مشخص شود که آیا این نوشیدنی گازدار و شیرین، موجب تغییر در رفتار نوجوانان می‌شود یا رفتار خشن آنها تمایل به نوشیدن کوکا‌کولا را بیشتر می‌کند.

تحقیق تازه ‌پژوهشگران آمریکایی ثابت می‌کند که میان رفتار خشن و این نوشیدنی رابطه مشخصی وجود دارد.
نوجوانانی که بیش از ۵ قوطی کوکاکولا می‌‌نوشند نه تنها در برخورد با همسالان خود بلکه در رفتار با بستگان نزدیک مانند شریک زندگی و خواهر و برادر خود نیز خشونت بیشتری به کار می‌برند.
مصرف زیاد نوشیدنی‌ شیرین نشانی از اختلال در رفتار اجتماعی

پژوهشگران آمریکایی به تحقیقات دیگری در این زمینه اشاره می‌کنند. علاوه بر تحقیقاتی که رابطه میان مصرف الکل یا کشیدن سیگار با رفتار خشن را بررسی می‌کنند، تحقیقات مختلفی نیز در مورد مصرف زیاد شکر و اختلال در رفتار اجتماعی صورت گرفته است.

تنها نکته روشن اینجاست که مصرف نوشیدنی‌های حاوی شکر زیاد، مانند کوکاکولا، تنها نشان‌دهنده خشونت بیشتر در رفتار فرد است. این ‎خشونت اما می‌تواند به دلایل کاملأ متفاوتی شکل گرفته باشد.
پژوهشگران آمریکایی برای تحقیق تاز‌ه خود از همکاری ۱۸۷۸ دانش‌آموز مدارس دولتی در محدوده سنی ۱۴ تا ۱۸ سال، در منطقه مرکزی شهر بوستون آمریکا بهره جستند. در این‌منطقه ، آمار جرم و جنایت به مراتب بالاتر از حاشیه شهر است که محل سکونت طبقه مرفه‌تر است.

حمل بیشتر سلاح‌های گرم یا سرد

دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این تحقیق، به پرسش‌هایی در مورد مصرف نوشیدنی‌های گازدار غیررژیمی پاسخ دادند.

مصرف زیاد نوشیدن‌های حاوی شکر با افزایش رفتار خشن در ارتباط استالبته پرسش‌های دیگری در مورد مصرف الکل، کشیدن سیگار، حمل اسلحه، وضعیت خانوادگی و اینکه آیا تا به حال دست به اعمال خشونت‌آلود زده‌اید یا خیر نیز بخشی از این تحقیق بودند.

۲۳ درصد از نوجوانانی که در هفته هیچ یا تنها یک بطری کوکاکولا می‌‌نوشیدند، تفنگ یا چاقو حمل می‌کردند. ۱۵ درصد آنها با شریک احساسی‌‌شان رفتار خشن داشتند و ۳۵ درصد هم اغلب با هم‌سن وسال‌های خود درگیری فیزیکی داشتند.

این آمار در مورد نوجوانانی که ۱۴ بطری کوکاکولا در هفته می‌نوشیدند به مراتب بالاتر بوده است: ۴۳ درصد سلاح حمل می‌کردند، ۲۷ درصد با شریک احساسی‌شان رفتار خشن داشتند و ۵۸ درصد در برخورد با همسالان خود به رفتار خشن تمایل داشتند.

در این گروه در مجموع ۹ تا ۱۵ درصد بیشتر رفتار خشونت‌بار ثبت شده است.

دیدگاهتان را بنویسید