روز جهانی داوطلبان

روز جهانی داوطلبان هر ساله در تاریخ  ۵ دسامبر مطابق ۱۴ آذر در همه کشور های جهان برگزار شده و به طور قانونی توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته می شود. در این روز داوطلبین در زمینه های مختلف گرد هم آمده و فعالیت های خود را اعلام می دارند.
سایت داوطلبان ملل متحد: www.unv.org
اهداف توسعه هزاره و داوطلبان : http://www.worldvolunteerweb.org/mdgs.html

 

داوطلب کیست؟
نویسنده: پدرام موسوی

در سر تا سر دنیا، گروههای وسیعی از مردم وقت خود را صرف فعالیتهای داوطلبانه میکنند. انگیزه تمامی این افراد صرفنظر از نوع فعالیتشان، کمک به دیگران و در عین حال کسب بعضی منافع مادی یا معنوی می باشد.با توجه به تفاوتهای موجود در مفاهیم ” داوطلب ” و ” فعالیت داوطلبانه ” برای مردم و نیز اهمیت فعالیتهای داوطلبانه در سازمانهای غیر دولتی و تشکلهای مردمی به معیارها و شاخصهایی جهت شناسایی و تعریف این فعالیتها محتاجیم. معیار های زیر در عین حال که تمامی فعالیتهای داوطلبانه در سراسر دنیا را در بر می گیرند، ما را قادر می سازند تا بین فعالیتهای داوطلبانه واقعی و سایر رفتارهایی که ” داوطلبانه” جلوه می کنند، تمایز قائل شویم.

– علت اولیه فعالیتهای داوطلبانه، کسب امتیازات مادی نیست. با این حال سازمانی که فعالیت داوطلبانه برای آن انجام می شود باید مخارج قانونی تحمیل شده بر فرد داوطلب در هنگام اجرای فعالیت داوطلبانه خود را جبران کند. این موضوع از این جهت حائز اهمیت است که مانع از هزینه کردن پول توسط داوطلب شده، نیز باعث می شود افراد کم بضاعت هم بتوانند در فعالیت داوطلبانه مشارکت کنند.
– فعالیت داوطلبانه با میل و اراده اشخاص به صورت خود جوش صورت می گیرد و “تمایل شخصی” اصل بنیادی هر فعالیت داوطلبانه است. در دیگر فعالیتها فشارها و نیروهایی که از طرف همآلان وارد می شود و یا حس تعهد و التزام اجتماعی، آنها را وادار به فعالیت می کند.این معیار باعث متمایز شدن فعالیتهای داوطلبانه اصیل از فعالیتهایی که جبر خارجی باعث انجام آنها است، می شود. برای مثال دولت به مردان جوان این شانس را می دهد که بتوانند به جای سربازی در خدمات عام المنفعه و داوطلبانه شرکت کنند. در این حالت با یک فعالیت داوطلبانه اصیل و خودجوش مواجه نیستیم.
– سود و نفع فعالیت داوطلبانه به شخص دیگری غیر از داوطلب(یعنی فرد “کمک جو”) می رسد. پافشاری روی این مطلب که فعالیت داوطلبانه صرفاً در قالب سازمانها ( غیر انتفاعی و یا خصوصی) صورت گیرد نادرست است و بسیاری از فعالیتها که بطور غیر رسمی بین دوستان و همسایگان اجرا میشود، قطعاً در تعریف فعالیتهای داوطلبانه قرار می گیرد.
همچنین فعالیت داوطلبانه نباید الزاماً مداوم و مستمر و طولانی مدت تلقی شود و بسیاری فعالیتهایی که در مقیاس محدود و یا کوتاه مدت صورت می گیرند نیز داوطلبانه هستند.مردمی که وقت و یا پول خود را صرف فعالیتهای داوطلبانه کرده اند اظهار داشته اند که رضایت خاطر و اشتیاقی که بدست آورده اند بیش از هزینه (زمانی و مالی) است که پرداخت کرده اند.
کار داوطلبانه:
– موجب می شود که شما فرد نیازمندی را درک کنید.
– مهارتهای جدیدی به شما می آموزد.
– قسمتی از منافعی که جامعه به شما رسانده است را به جامعه برمی گرداند.
– می تواند به شما در حل بعضی از مشکلاتتان کمک کند.
– کمک می کند تا شما مردم جدیدی را ملاقات کنید و موانع حاصل از سوء تفاهمها و بی اطمینانی ها و ترسها را بشکنید
– می تواند ارتباطی ایجاد کند که به شما در شغل و آینده تان کمک کند.
– اهدای کمک سبب می شود آنان که بیشتر دارند، قسمتی از سهم خود را با آنها که کمتر دارند شریک شوند.
ممکن است از خود بپرسید که در این دنیای وسیع، کمک ناچیز من چه تغییری میتواند ایجاد کند؟ هیچ فردی به تنهایی نمی تواند مشکلات این دنیا را حل کند، اما همان کار کوچک شما می تواند در یک گوشه این دنیا (که ممکن است از محل شما به کلی دور باشد)، فضایی شاد و سالم و ایمن برای مردمی که به کمک شما نیاز دارند ایجاد کند. هر یک از ما می توانیم فردی را آموزش دهیم، تخریب شده ای را بسازیم، ظرفی را پر کنیم، پارکی را تمیز کنیم،…،و این است که برای دنیا ارزش دارد

دیدگاهتان را بنویسید