سمن ها می توانند به احقاق حقوق شهروندی کمک کنند

حقوق شهروندی – نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، با توجه به طرح ناظر بر فعالیت های سازمان های مردم نهاد در مجلس گفت: برداشت درباره عملکرد سازمان های مردم نهاد در واقع به شکل های گوناگونی صورت می گیرد به این دلیل که نقش این سمن ها بسیار در جامعه موثر است.

جواد آرین منش در گفت وگو با پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر، با اشاره به بهتر سازمان دهی شدن سمن ها وهدایت وحمایت ونظارت بر این سازمان ها ، افزود: مجلس برای اینکه بتواند خلاء های قانونی در این زمینه را رفع کند طرحی را تهیه کرد که بخشی از آن به تصویب رسید وبخشی از آن به دلیل وجود ابهامات برای بررسی به کمیسیون تخصصی مربوطه محول شد.

نماینده مردم مشهد درمجلس شورای اسلامی همچنین درباره زمان بررسی نظارت بر عملکرد سازمان های مردم نهاد گفت: قرار شد به مدت ۳ ماه این طرح در کمیسیون تخصصی مربوطه بررسی و پس از آن در صحن علنی مطرح شود .

وی در ادامه با اشاره به ضرورت رفع خلاءهای قانونی درباره این سازمان ها گفت: باید زمینه های حمایتی ، هدایتی ونظارتی بر سازمان های مردم نهاد فراهم شود وزمانی که زمینه تاسیس وفعالیت این سازمان ها فراهم شد وخلاء های قانونی رفع شد ، علاقمندان در عرصه های گوناگون مختلف فرهنگی ،هنری در بسترهای قانونی تلاش خواهند کرد وطبعا از حمایت های دولت نیز برخوردار خواهند شد.

آرین منش با بیان اینکه وقتی جایگاه قانونی این سازمان ها مشخص شود، امکان کمک دولت بیشتر می شود وفعالیت های این سمن ها گسترش ورونق بیشتری خواهد یافت، تصریح کرد: بیش از ۲۰ ماده از مواد این طرح در مجلس تصویب شده و در برخی موارد مانند ماهیت ، نحوه ارتباط ونظارت بر این سازمان ها چون هرکدام درعرصه های مختلف فعالیت می کنند باید به دقت مورد بررسی وتوجه طراحان وقانونگذاران قرارگیرد، لذا برای ارائه یک قانون کامل وجامع به کمیسیون ارجاع شد.

وی در خصوص نحوه کمک به این سازمان ها گفت: یک بخش از قانون، ابعاد نظارتی بر این نهادها است ،بخش دیگر آن به حمایت هایی که از این تشکل ها صورت می گیرد تعلق دارد و یک بخش ازآن هم به نحوه سیاست گذاری ها مربوط می شود ،سمن ها در حوزه های مختلف فعالیت می کنند ، بخشی ازآنها فعالیت های فرهنگی وهنری دارند که به سازمان هایی مثل وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی ارتباط پیدا می کنند، برخی موسسات خیریه ای هستند که طبعا به سازمان هایی مثل سازمان اوقاف وامور خیریه ارتباط پیدا می کنند، بنابراین هرکدام ازآنها باید از سازمانی که با آن ارتباط کاری دارند حمایت های لازم را کسب کنند.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان سخنانش گفت: سازمان های مردم نهاد ، نهاد های مدنی هستند که حد فاصل میان مردم و دولت هستند وفرصت وزمینه هایی را برای احقاق حقوق شهروندی و بروز خلاقیت ها واستعدادها در میان مردم وبه ویژه جوانان فراهم می کنند ،طبعا از این طریق باعث ایجاد رشد وبلوغ فکری جوانان ونوجوانان در عرصه های مختلف فرهنگی سیاسی واجتماعی خواهند شد.

دیدگاهتان را بنویسید