شنونده خوب بودن

گوش دادن به قصد فهمیدن: گوش دادن خوب ، موقتا همسرتان را تشویق می‌کند که رهبر و پیشگام باشد و به طور خودجوش تمام حرفش را، بدون گوش دادن به قصد فهمیدن: گوش دادن خوب ، موقتا همسرتان را تشویق می‌کند که رهبر و پیشگام باشد و به طور خودجوش تمام حرفش را، بدون مداخله شما، باز گوید. هدف شما ، درک کردن است؛ بدون اینکه لزوما موافقت یا مخالفت کنید، سرزنش کنید، دفاع کنید، یا فورا سراغ اقدام دیگری بروید ( راه حلی را تصاحب کنید). مهارت گوش دادن به ما می‌آموزد که چگونه می‌توانیم دیگران را به لحاظ عقلی و عاطفی ، بهتر درک کنیم. وقتی ما از مهارت‌های گوش دادن استفاده می‌کنیم نگرش “من – به شما – توجه می کنم ” را نشان می‌دهیم. و وقتی ما از مهارت‌های حرف زدن و گوش دادن استفاده می‌کنیم. پی خواهید برد که چقدر در درک متقابل یکدیگر توانمند هستیم.

*پنج مهارت که به شما کمک می کند تا توانایی گوش دادن خود را بهبود بخشید:

۱- توجه نشان دهید: نگاه کنید، گوش دهید و ردگیری کنید.

۲– تجربه دیگران را تصدیق کنید: قدردانی کردن از پیام‌های شخص دیگر، پاسخی است زبانی و عملی، و شخص را آگاه می‌کند که همراه او هستید. (مثال: می‌توانم بفهمم که واقعا نگران و دلواپس هستی، این عقیده باید واقعا مهیج باشد، به نظم می رسد که خیلی مهم باشد.)

۳– به دادن اطلاعات بیشتر دعوت کنید . دعوت کردن گوینده به بیان مواردی از جمله احساسات، افکار، اقدام‌ها ، خواسته‌ها که شاید به آن‌ها در صحبت‌هایش اشاره نکرده باشد و بیان آن‌ها می‌تواند از لحاظ روانی به او آرامش بدهد. ( مثال: چیز دیگری هم هست که بخواهی به من بگویی؟ حرفی یا نکته‌ای هست که نگفته باشی؟ درباره این موضوع بیشتر برایم بگو!)

۴- برای اطمینان از صحت مطالب، گفته‌ها را خلاصه کنید. شما با این کار به جای اینکه به همسرتان بگوید” می‌فهمم تو چه می‌گویی” مفهوم پیام‌ها را با او درمیان می‌گذارید. پیام همسرتان را خلاصه کنید تا نشان دهید حرف‌های او را درک می‌کنید.

۵– سوال باز بپرسید: سوال‌های باز اغلب با کلمه چه، چه‌کسی، چه چیزی، چه‌جایی، چه موقع و چطور شروع می شوند.

دیدگاهتان را بنویسید