فعالیت های اجتماعی من وهمسرم

۱- همکاری در مدیریت وب نمای نوجوانان

۲- مدیریت وب نمای سرطان و کودکان

۳- مشاوره آموزشی و مدیریتی سازمان‌های غیردولتی

۴- تهیه برشورهای آموزشی

۵- مدیریت وب لاگ های اجتماعی در زمینه‌هایی ازجمله مبارزه با دخانیات، پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی،‌ سازمان‌های غیردولتی، توانمندسازی زنان، توانمندسازی جوانان،

۶ مدیریت صفحات اجتماعی و اطلاع‌رسانی در تلگرانم و واتز آپ در زمینه‌های ازجمله حفظ محیط‌زیست، مبارزه با دخانیات، پیشگیری از سرطان، رویدادهای فرهنگی و معرفی کتاب.

۷- مدیریت گروه‌ها و صفحات اجتماعی و آموزشی در فیس بوک در زمینه‌هایی ازجمله محیط‌زیست، مبارزه با دخانیات ، ترویج فرهنگ صلح، اطلاع‌رسانی در زمینه بیماری‌های مقاربتی، توانمندسازی جوانان، بهداشت، فرزند پروری و  ازدواج و طلاق،