فقر رشد کودکان را به تاخیر می اندازد!

کودکانی که در خانواده هایی با درآمد اندک زاده می شوند، دیرتر از همسالان شان برای ورود به مدرسه آمادگی پیدا می کنند.
بخشی از فرایند رشد شناختی، در کودکان، هنگامی رشد می کند که آن ها بسیار کوچک هستند. این فرایندها در تنظیم رفتار کودکان، مدیریت اطلاعات جدید و پیچیده، سازگار شدن با مدرسه و به دست آوردن پیشرفت های آکادمیک، به کودکان کمک می کنند. پژوهشگران سه دانشگاه نیویورک، کارولینای شمالی و پنسیلوانیا در آمریکا، به تازگی دریافته اند که این فرایندها در کودکانی که در خانواده هایی با درآمد اندک زندگی می کنند، به اندازه دیگر کودکان رشد نمی کنند.
آن ها دریافته اند که وجود هورمون کورتیزول که در اثر تنش در بدن انسان تولید می شود، در این کودکان بیشتر از کودکان دیگر است. وجود تنش، رشد این فرایندها را با اختلال و تاخیر روبه رو می کند. به همین سبب، کودکان خانواده هایی با درآمد اندک، دیرتر از کودکان هم سال خود از خانواده هایی با درآمد متوسط و بالا برای ورود به مدرسه آماده می شوند.
اما پژوهشگران دریافتند که علت وجود تنش در این کودکان، بهره نبردن از مراقبت کافی پدر و مادر، نامناسب بودن محیط زندگی و نبودن امنیت کافی برای تجربه احساس آرامش است. این پژوهش بر روی ۱۳۰۰ کودک ۷ تا ۲۴ ماهه که بیشتر آن ها در خانواده هایی با درآمد کم زندگی می کرده اند، انجام شده است. پژوهشگران بخش های مختلف زندگی این کودکان از رفتار پدر و مادر با آن ها، محیط خانه و مسائلی مانند آن را بررسی کردند. نتیجه این پژوهش در نشریه رشد کودک منتشر شده است.

منبع:

 

 

دیدگاهتان را بنویسید