مدرسه ای که در آن صلح حرف اول را می زند!

 یک مدرسه صد و دو ساله در کره جنوبی به پروژه شبکه مدرسه های مشارکتی یونسکو (ASPnet) پیوست.

این مدرسه در روز ۱۳ آگوست، به طور رسمی و با حضور ایرینا بوکوا دبیرکل یونسکو به جمع ۱۰ هزار مدرسه مشارکتی دیگر یونسکو در ۱۸۰ کشور جهان پیوست. این مدرسه ابتدایی در یک منطقه غیرنظامی شده در مرز کره جنوبی با کشور کره شمالی قرار دارد. برای رسیدن به این مدرسه باید نخست از یک ایستگاه گشت نظامی گذشت.
مدیر این مدرسه در مراسم پیوستن به پروژه یونسکو گفت: “به خاطر وضعیت ژئوپولتیکی منطقه ای که مدرسه در آن قرار دارد، ما بیش از هر چیز به ترویج صلح نیاز داریم. ما خود را نسبت به ترویج و رعایت توسعه پایدار و صلح متعهد می دانیم.” در این مدرسه، پروژه های آموزش و ترویج صلح، برنامه های تبادل فرهنگی و کار در طبیعت در مزرعه های پیرامون مدرسه اجرا می شود.
شعار این مدرسه “به دانش آموزان بیاموز تا یکدیگر را دوست بدارند و با گفت و گو و توجه به رویاهاشان واقعیت ببخشند.” است. ایرینا بوکوا نیز در این مراسم گفت: “هیچ چیز مهم تر از صلح و آموختن زندگی در کنار هم نیست. این مهم ترین پیام یونسکو برای مدرسه شما و برای آموزش در همه جهان است.”
پروژه مدرسه های مشارکتی یونسکو، در سال ۲۰۱۳، شصتمین سالگرد آغاز به کار خود را جشن خواهد گرفت. مدرسه هایی که در این پروژه عضو هستند، به آموزش عملی صلح، توسعه پایدار، گفت و گوی بین فرهنگی و آموزش با کیفیت می پردازند.
درباره پروژه شبکه مدرسه های مشارکتی یونسکو بیشتر بدانید

دیدگاهتان را بنویسید