معرفی کتاب درزمینه مدیریت و رهبری

۱- مجموعه کتاب های مدیریت مشارکتی از کن بلانچارد 

  • مدیر یک دقیقه‌ای ، گفتگو با مدیریت یک دقیقه‌ای، کاربرد مدیریت یک دقیقه‌ای،
  • رهبری و مدیر یک دقیقه‌ای، عذر خواهی یک دقیقه‌ای، مدیر یک دقیقه‌ای و میمون‌ها،
  • پنج جادویی،  هوادران سینه چاک، مدیریت بر اساس ارزش‌ها، اوج گیری تیمی
  • راز رهبری موثر و روش کسب سود بهتر، مدیر وقت‌شناس و هدفمند، دانسته ها به کار می آیند،
  • قدرت مدیریت اخلاقی، روش ویل‌دان، مدیریت استرس، هرم معکوس،در اوج پیروزی،
  • روش گانگ هو، مدیردرنقش‌مربی، مدیریت بر قلب‌ها  قرص مدیریت و شیفته مشتری،
  • دست یابی به غیر ممکن ها ، راز، سخاوت رمز موفقیت ، با تمام نیرو به جلو 

۲- قورباغه ات را قورت بده؟ برایان تریسی

۳- تمرکز روز هدف ، انتشارات راشین، برایا تریسی،

دیدگاهتان را بنویسید