مشکلات چشم ناشی از کار با کامپیوتر

CVS چیست؟
 
CVSمجموعه ای از علائم چشمی و بینایی است که بر اثر کار با کامپیوتر ایجاد می شوند. تقریبا ۴/۳ کسانیکه زیاد با کامپیوتر کار می کنند گرفتار این علائم هستند. به نظر می رسد با فراگیرتر شدن بکارگیری کامپیوتر در محل های کار و حتی در خانه ها تعداد کسانیکه از   CVS رنج می برند روبه افزایش باشد.

 مطلب کامل را در اینجا بخوانید

دیدگاهتان را بنویسید