مهر ماه، ماه آگاهسازی سرطان پستان

در بسیاری از کشورهای دنیا ماه اکتبر ماه آگاهسازی سرطان پستان است. ما می توانیم در ایران مهرماه را به این نام، نام گذاری کنیم. در واقع تلاش ها ی ما می تواند در مهرماه گسترده تر شود. همچنین در این ماه این امکان را داریم که بیشتر از تجارب بین المللی و کارهایی که در سایر نقاط جهان در دست اقدام است استفاده کنیم.

ما ازشما دعوت می کنیم تا با ما همراه شویم . شما کارهای زیادی می توانید بکنید. شاید فکرش را نکرده باشید ولی واقعا اقدامات بسیار ساده، اثر بخش و زیادی است که در این ماه قابل انجام است.

ادامه مطلب را اینجا بخوانید 

دیدگاهتان را بنویسید