گزارش زیست‌بوم از آخرین تلاش‌ها برای کاهش تغییرات آب و هوایی در برلین

 

زیست بوم/ نفیسه پناهی*: (IPCC)مرجع تحقیقات تغییرات آب و هوایی ارزیابی خود را در زمینه اقدامات برای کاهش تغییرات آب و هوایی ارائه کرد. 

به گزارش زیست بوم، گروهی از دانشمندان پیشرو و متخصص در زمینه تغییرات آب و هوایی در جهان که توسط مجمع عمومی سازمان ملل استقرار یافته و تحت حمایت برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و سازمان جهانی هواشناسی مشغول به فعالیت است، پس از ۶ سال کار فشرده و بررسی علوم مختلف، به تازگی نتایج ارزیابی خود را در مورد اقدامات برای کاهش تغییرات آب و هوایی، در برلین منتشر کرده است.

در میان مهمترین یافته ها، غلظت گازهای گلخانه ای ( گازهایی که باعث تغییرات آب و هوایی می شوند-) در طول دهه اخیر نسبت به سه دهه گذشته، با سرعت خیلی زیاد در حال رشد است.

در سطح جهانی، رشد اقتصادی و جمعیت همچنان ادامه داشته و مهمترین عاملان افزایش در انتشار CO2 ناشی از احتراق سوخت های فسیلی می باشند. در این بین، سهم رشد جمعیت بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ نسبت به سه دهه گذشته تقریبا یکسان باقی مانده، در حالیکه سهم رشد اقتصادی به شدت افزایش یافته است.

سناریوها گویای این مطلب است که این شانس وجود دارد که از افزایش دمای متوسط جهانی تا دو درجه سانتی گراد جلوگیری شود که به معنای کاهش جهانی انتشار گازهای گلخانه ای تا ۴۰ الی ۷۰ درصد در مقایسه با اواسط قرن ۲۱ و نزدیک به صفر تا پایان این قرن میباشد.

این مرجع، علل افزایش انتشار گازهای گلخانه ای را در مهمترین بخش های اقتصادی شامل انرژی، حمل و نقل، زیرساخت ها، و ساخت و سازها، صنعت، استفاده از زمین، کشاورزی و جنگلداری مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.

انتشار CO2 ناشی از احتراق سوخت های فسیلی و فرآیندهای صنعتی، با یک درصد مشابه برای بازه زمانی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، حدود ۷۸ درصد از کل انتشار گازهای گلخانه ای که از ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰ افزایش داشته را در بر می گیرد.

در بین سال های ۱۷۵۰ و ۲۰۱۰، در حدود نیمی از انتشار CO2 تجمعی که ناشی از حضور و تکامل انسان بوده، در ۲۳ الی ۴۰ سال گذشته رخ داده است. انتشار سالانه گازهای گلخانه ای ناشی از فعالیت های انسانی، بین سال های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ افزایش داشته است که این افزایش به طور مستقیم ناشی از منابع انرژی (۴۷ درصد)، صنعت (۳۰ درصد)، حمل و نقل (۱۱ درصد) و ساخت و ساز (۳ درصد) می باشد. با محاسبه انتشار غیرمستقیم گازهای گلخانه ای، سهم بخش های ساخت و ساز و صنعت بالا می رود.

IPCC سناریوهای مختلف را برای برقراری ثبات و یا کاهش تولید گازهای گلخانه ای در هر یک از این بخش ها مورد تجزیه تحلیل قرار داده و به سیاست گذاران در این زمینه توصیه هایی داشته است.

IPCC به این نتیجه رسیده است که بدون تلاش اضافی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای فراتر از آن چیزی که امروزه وجود دارد، انتظار می رود که رشد تولید گازهای گلخانه ای ناشی از رشد جمعیت جهانی و فعالیت های اقتصادی، باقی بماند.

در سناریوهایی که کاهش انتشار را در نظر نگرفته اند، این موضوع منجر به افزایش میانگین جهانی دمای سطح زمین در سال ۲۱۰۰ نسبت به دوره قبل از صنعتی شدن، از مقدار ۷ / ۳ به ۸ / ۴ می شود.

Achim Steiner، معاون دبیر کل سازمان ملل و مدیر اجرایی UNEP، از این ارزیابی استقبال کرده و گفتند: “UNEPبه IPCC برای تولید و ایجاد یک شاهکار دیگر در زمینه ارزیابی و مشاوره در مورد نحوه مقابله با تغییرات آب و هوایی تبریک می گوید. مطالعه این ارزیابی، نیاز فوری برای پیشرفت بیشتر در سبز شدن اقتصاد ما را روشن می کند. UNEP آمادگی خود را برای ادامه ارائه مشاوره و پشتیبانی از کشورها در سراسر جهان در زمینه چگونگی طراحی و اجرای سیاست هایی که ما را به سمت اقتصاد و جوامع کم کربن حرکت می دهد، اعلام می نماید. “

 

دیدگاهتان را بنویسید