10 سال سفر با پای پیاده به خاطر صلح و کودکان!

 

یک مرد کانادایی فرانسوی، ۱۰ سال است که پیاده از کشوری به کشور دیگر سفر می کند. او می‌گوید به خاطر صلح و کودکان سفرش را آغاز کرده است.
جین بلیوا ۵۵ ساله است. او تاکنون، ۶۳ کشور دنیا را با پیای پیاده درنوردیده، شب‌ها زیر پل‌ها، در ایستگاه پلیس یا ایستگاه آتش نشانی خوابیده و از ۱۰ سال پیش تاکنون، در راهپیمایی‌های طولانی نزدیک به  ۴۸ جفت کفش پاره کرده است.
این مرد ماجراجو، می گوید که در ماه آگوست سال ۲۰۰۰ خانه اش را ترک کرده تا در حمایت از دهه بین المللی فرهنگ صلح و مبارزه با خشونت علیه کودکان پای پیاده به کشورهای مختلف سفر کند.
یونسکو، در نخستین سال از آغاز هزاره سوم میلادی، سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ را دهه فرهنگ صلح و مبارزه با خشونت علیه کودکان اعلام کرده بود.
او اکنون در نیوزلند است و در ۷۵ هزارمین کیلومتر از سفر یازده ساله اش گام می زند. بلیوا بنا دارد سفرش را در ماه اکتبر (مهرماه) سال آینده تمام کند و به خانه برگردد.
او می گوید که می خواهد سفرنامه ای درباره آن چه در این مدت دیده و آموخته بنویسد. او تصمیم دارد دربارهصلح، محیط زیست و سرنوشت بنویسد.
یک مرد کانادایی فرانسوی، ۱۰ سال است که پیاده از کشوری به کشور دیگر سفر می کند. او می‌گوید به خاطر صلح و کودکان سفرش را آغاز کرده است.جین بلیوا ۵۵ ساله است. او تاکنون، ۶۳ کشور دنیا را با پیای پیاده درنوردیده، شب‌ها زیر پل‌ها، در ایستگاه پلیس یا ایستگاه آتش نشانی خوابیده و از ۱۰ سال پیش تاکنون، در راهپیمایی‌های طولانی نزدیک به  ۴۸ جفت کفش پاره کرده است.این مرد ماجراجو، می گوید که در ماه آگوست سال ۲۰۰۰ خانه اش را ترک کرده تا در حمایت از دهه بین المللی فرهنگ صلح و مبارزه با خشونت علیه کودکان پای پیاده به کشورهای مختلف سفر کند. یونسکو، در نخستین سال از آغاز هزاره سوم میلادی، سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ را دهه فرهنگ صلح و مبارزه با خشونت علیه کودکان اعلام کرده بود. او اکنون در نیوزلند است و در ۷۵ هزارمین کیلومتر از سفر یازده ساله اش گام می زند. بلیوا بنا دارد سفرش را در ماه اکتبر (مهرماه) سال آینده تمام کند و به خانه برگردد. او می گوید که می خواهد سفرنامه ای درباره آن چه در این مدت دیده و آموخته بنویسد. او تصمیم دارد دربارهصلح، محیط زیست و سرنوشت بنویسد.منبع: http://www.odt.co.nz

 

 

دیدگاهتان را بنویسید