3می 2008 ( 14 اردیبهشت)‌ روز «شات داون» مبارک

حتماً می‌توانم. احتمالاً در آن روز کتاب می‌خوانم و با دوستانم به گردش می‌روم!… حتماً این کار را می‌کنم و احتمالاً بقیه اوقاتم را به کتاب خواندن می‌گذرانم!… نمی‌دانم سر قولم می‌ایستم یا نه ولی سعی می‌کنم ۲۴ ساعت را تحمل کنم!… سعی می‌کنم بیشتر وقتم را با دخترم بگذرانم و کتاب بخوانم!… می‌روم ماهیگیری!… می‌روم دوچرخه سواری!… من که به هیچ وجه ۱۲ ساعت را هم نمی‌توانم بدون آن تحمل کنم! و….تعجب نکنید.
گروهی از جوانان کانادایی برای خودشان روز جالبی را تعریف کرده‌اند به نام روز شات داون.افرادی که عضو این گروه می‌شوند هر ساله با هم قرار می‌گذارند که در یک روز، همگی با هم به‌مدت ۲۴ ساعت کامپیوترهای خود را خاموش کنند و اصلا به زندگی با کامپیوترشان فکر هم نکنند. (روز شات داون به‌صورت رسمی از سوی هیچ ارگان یا دولتی پذیرفته نشده است.(

دیدگاهتان را بنویسید