برچسب: مضرات قلیان

0

هر وعده قلیان معادل 70 تا 100 نخ سیگار است

یک سوم مصرف کنندگان قلیان زیر 25سال دارند بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات، توزیع قلیان در اماکن عمومی ممنوع است و باید با آن برخورد شود اما عملا نه خبری از برخورد و...